Promocja transportu niskoemisyjnego

wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych

ocena realizacji

Zapowiedź zwolnienia z podatku akcyzowego została wykonana w pełni. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadziła zwolnienie z akcyzy samochodów elektrycznych oraz hybrydowych (tych drugich do końca 2020 r.). Na to zwolnienie musi jeszcze wyrazić zgodę Komisja Europejska. Dodatkowo wprowadzono zachęty dla właścicieli samochodów elektrycznych, którzy mogą parkować za darmo w strefach płatnego parkowania wyznaczonych na drogach publicznych. Kontrowersje budzi natomiast wpuszczenie samochodów elektrycznych na buspasy, które z założenia powinny służyć transportowi publicznemu (zgodnie z ustawą samochody elektryczne będą miały taki przywilej aż do 2026 r. ). Istnieje ryzyko, że popularyzacja samochodów elektrycznych doprowadzi do spowolnienia ruchu komunikacji publicznej.

W obecnej chwili ciężko jest ocenić efekty czy i w jakim zakresie wprowadzone zachęty sprzyjać będą popularyzacji transportu elektrycznego.