Promocja transportu niskoemisyjnego

wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych

ocena realizacji

3 października wysłaliśmy wnioski z pytaniami odnośnie tego punktu do trzech ministerstw: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska.

Z odpowiedzi Ministerstwa Środowiska dowiedzieliśmy się, że „resortem odpowiedzialnym za to zadanie jest Ministerstwo Finansów jako resort wiodący oraz Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii” oraz że prowadzenie tego wymogu planowane jest w 2018 r. Z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju dowiedzieliśmy się, że MR „nie jest w posiadaniu wnioskowanych informacji”. Podobnie w przypadku Ministerstwa Infrastruktury. Zgodnie z sugestią wysłaliśmy więc wnioski do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Energii. Czekamy na odpowiedzi.

Zwolnienie samochodów elektrycznych z akcyzy jest planowane w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta jest po konsultacjach publicznych – nie została jeszcze uchwalona1

Nasze zaniepokojenie budzą plany dopuszczenia samochodów elektrycznych na buspasy, co będzie miało negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania komunikacji publicznej.

1 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297850