Obowiązek podłączenia do sieci

wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z tym koszty

ocena realizacji

Tak jak przy poprzedniej ocenie prace w tym obszarze pozostają nierozpoczęte.

Ministerstwa nie udzieliły żadnych informacji, które mogłyby świadczyć o tym, że rozpoczęto prace nad wprowadzeniem obowiązkowego stopniowego podłączania do sieci na terenach gdzie takie sieci istnieją lub są planowane.

Ministerstwo Energii w październiku 2018 powołało jedynie Zespół do spraw określania modelu funkcjonowania rynku ciepła, które ma zajmować się polityką taryfową. Propozycje zespołu odnośnie promowania ciepła sieciowego są na razie nieznane.

Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska odpowiedziały, że obowiązek realizacji tego punktu leży w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, gdyż wymaga zmian w ustawie Prawo Budowlane. Resortem odpowiedzialnym zaś za to zadanie jest urzędowo Ministerstwo Infrastruktury.

Oznacza to, że żadne z ministerstw nie poczuwa się do odpowiedzialności za realizację tego punktu.