Ochrona klinów napowietrzających

wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego

ocena realizacji

Ocena została zdegradowana z postęp niedostateczny na prace nierozpoczęte.

Po wielu latach prac, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju porzuciło prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Jak informuje Ministerstwo trwają prace przygotowawcze do opracowania reformy prawa budowlanego, a wskazówki odnośnie kształtu reformy opracowuje specjalnie powołany w tym celu zespół złożony ze specjalistów z różnych dziedzin urbanistyki. Żadne ustalenia nie są jednak znane stronie publicznej, trudno zatem ocenić czy prace będą miały jakikolwiek wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce.