Obniżenie cen energii elektrycznej

zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych.

ocena realizacji

Podobnie jak przy ostatniej ocenie postęp w realizacji tego zadania uznajemy za niedostateczny.

Wbrew zapowiedziom rządu taryfy antysmogowe nie przyczyniły się do promocji ogrzewania elektrycznego, m.in. pomp ciepła, które z punktu widzenia ochrony powietrza stanowią najczystsze źródło energii.

29 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie wprowadziło dedykowaną antysmogową taryfę G12as, która miała zachęcać do ogrzewania domów energią elektryczną. W naszej poprzedniej ocenie pisaliśmy: „W styczniu bieżącego roku [2018] Ministerstwo Energii ogłosiło tzw. taryfę antysmogową, która miała obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 20 do 25 proc. W rzeczywistości, w części województw nowa taryfa antysmogowa okazała się nawet 25% droższa (sic!) od istniejących już od dawna taryf G12 czy G12W. Tak było m.in. w najbardziej zanieczyszczonych województwach Małopolskim i Śląskim. Po protestach Polskiego Alarmu Smogowego, taryfa została skorygowana (jeszcze w połowie stycznia) poprzez obniżenie o 50% opłaty za dystrybucję. Jednak nawet w zmodyfikowanej wersji taryfa nie sprzyja promocji ogrzewania elektrycznego i nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.” Od tego czasu nie wprowadzono zmian w konstrukcji taryfy. Nie dysponujemy również informacjami ile gospodarstw domowych zdecydowało się skorzystać z taryfy antysmogowej.

Rok 2018 przyniósł presję na wzrost cne energii elektrycznej powodowany m.in. wzrostem cen CO2 i dużym uzależnieniem polskiej energetyki od węgla. Żeby zapobiec wzrostom cen w grudniu 2018 r. Sejm uchwalił pakiet legislacyjny obniżający akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową. Nadzwyczajny pakiet nie przekłada się na uatrakcyjnienie ogrzewania elektrycznego. W rzeczywistości u niektórych operatorów (np. w Warszawie) taryfa antysmogowa G12as wzrosła w styczniu br. o 12% w stosunku do 2018 r.