Kampanie edukacyjne

przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych

ocena realizacji

Ocenę tego działania utrzymaliśmy na poziomie niedostatecznym.

Nie ulega wątpliwości, że kampanie społeczne są ważnym elementem antysmogowej polityki. Powinny one uświadamiać problem i konsekwencje wynikające z zanieczyszczenia powietrza oraz nakłaniać ludzi do zmiany postaw – wymiany pieców węglowych, docieplenia domu, czy korzystania z ekologicznych środków transportu. Jednak, żeby przyniosły one oczekiwany rezultat muszą mieć odpowiedni zasięg oraz dużą rozpoznawalność. Istotnym elementem jest również stały charakter takich działań. Trudno uznać żeby działania podjęte przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, takie jak poradnik pt. “Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych!”, który dostępny jest na stronie internetowej, prowadzona w szkołach „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”, czy kampania dla lekarzy „Czas na czyste powietrze”, miały taki charakter. Ważna kampania Ministerstwa Środowiska „Zadbaj o swój kawałek nieba” zachęcająca do skorzystania z programu „Czyste Powietrze” także nie wydaje się być wysoce rozpoznawalną. Edukacja antysmogowa powinna być również włączona do programu nauczania na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej.

Na wyróżnienie zasługuje inicjatywa Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ramach której na szkołach instalowane są czujniki monitoringu powietrza i prowadzone są działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Obecnie do sieci przystąpiło około 100 szkół. Docelowo sieć ma obejmować tysiące placówek edukacyjnych w Polsce.