Rozwój innowacji

.. utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza

ocena realizacji

Podobnie jak przy poprzedniej ocenie postęp w tym działaniu uznajemy za niedostateczny.

Wbrew zapowiedziom programu Czyste Powietrze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) nie stworzyło jak do tej pory sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.

Program taki przyczyniłby się do rozwoju polskich technologii bezemisyjnych i niskoemisyjnych w obszarach takich jak technologie grzewcze, technologie poprawiające efektywność energetyczną budynków, odnawialne źródła energii czy też czyste technologie w ciepłownictwie systemowym. Program powinien również służyć rozwojowi technologii w zakresie kontroli źródeł emisji (z budynków, pojazdów i przemysłu).