Promocja transportu niskoemisyjnego

wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych

ocena realizacji

W obecnej chwili ciężko jest ocenić jakie będą efekty wprowadzonych zachęt fiskalnych, taką ocenę przeprowadzimy po pierwszym roku funkcjonowania ulgi akcyzowej. Zwolnienie z podatku akcyzowego na zakup samochodów elektrycznych weszło w życie w styczniu 2019 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa o elektromobilności przewiduje zwolnienie z podatku akcyzowego samochodów napędzanych wyłącznie energią elektryczną lub wodorem, a do końca 2020 r. – także samochodów hybrydowych (elektryczno-spalinowych), ale tylko z wtyczką, pozwalającą doładować akumulatory podczas postoju. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Ministerstwo Energii poinformowało, że Komisja Europejska zaakceptowała ulgi podatkowe uznając, że nie będą one stanowić pomocy publicznej. Najwięcej na nowych ulgach skorzystają nabywcy aut luksusowych.

Dodatkowo wprowadzono zachęty dla właścicieli samochodów elektrycznych, którzy mogą parkować za darmo w strefach płatnego parkowania wyznaczonych na drogach publicznych. Kontrowersje budzi natomiast wpuszczenie samochodów elektrycznych na buspasy, które z założenia powinny służyć transportowi publicznemu (zgodnie z ustawą samochody elektryczne będą miały taki przywilej aż do 2026 r.). Istnieje ryzyko, że popularyzacja samochodów elektrycznych doprowadzi do spowolnienia ruchu komunikacji publicznej.

Do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok załączono projekt nowoutworzonego państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.