Rozwój innowacji

.. utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza

ocena realizacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego też o realizację punktu związanego z programem wsparcia rozwoju technologii niskoemisyjnych zapytaliśmy właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo NiSzW nie posiada jednak informacji jakie działania realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„NCBiR realizuje swoje zadania ustawowe samodzielnie i nie przekazuje Ministrowi szczegółowych informacji o działaniach podjętych w ramach wykonywania zadań ustawowych.”

Wysłaliśmy zatem wniosek jeszcze raz do NCBiR. Otrzymaliśmy odpowiedź: „Nie ma obecnie w sekcji Programów Sektorowych konkretnego Programu dedykowanego jedynie rozwojowi technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.”

Sektorowy program, którego celem miałoby być rozwijanie technologii niskoemisyjnych, w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza nie został w 2017 roku utworzony.

TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź »