Rozwój sieci stacji pomiarowych

rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych

ocena realizacji

Od stycznia 2017 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uruchomiono 15 nowych stacji pomiarowych. Osiem stacji zmieniło lokalizację, a jedna została przekształcona z mobilnej w stałą.

W bieżącym roku nie planuje się instalacji kolejnych stacji pomiarowych.

W 2018 roku wstępnie zaplanowano uruchomienie 12 nowych stacji pomiarowych. Ponadto w 2018 roku planuje się także zakup 20 stacji mobilnych do pomiarów jakości powietrza ze środków POIiŚ. Zasilą one wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (18 stacji) oraz GIOŚ (2 stacje) i zostaną włączone do sieci Państwowego Monitoringu Środowiska.

W 2019 wstępnie zaplanowano uruchomienie dziewięciu stacji pomiarowych (część z nich to stacje mobilne).

1Bolesławiec, ul. Słowackiego 2 (mobilna)
2Kudowa Zdrój, ul. Kościuszki 16 (mobilna)
3Bełchatów, ul. Edwardów 5
4Uniejów, Zamkowa 1
5Brzeszcze, ul. Kościelna
6Kraków, ul. Telimeny
7Kraków, os. Wadów
8Rabka-Zdrój, ul. Orkana
9Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 (mobilna)
10Augustów, ul. Zdrojowa (mobilna)
11Iwonicz-Zdrój, ul. Księdza Rąba
12Rymanów-Zdrój, ul. Parkowa
13Solec-Zdrój (mobilna)
14Ełk, ul. Piłsudzkiego 27
15Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej

15 nowych stacji pomiarowych trudno uznać za znaczący rozwój sieci pomiarowej.

Warto zwrócić uwagę, że jednym z powodów tak powolnego rozwoju jest niedofinansowanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Aby sytuacja uległa poprawie działania GIOŚ oraz 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska muszą uzyskać znaczne wsparcie finansowe – nie tylko na zakup dodatkowego sprzętu pomiarowego, ale również na pokrycie kosztów etatowych związanych z obsługą nowych stacji.