Rozwój sieci stacji pomiarowych

rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych

ocena realizacji

Efekty działań związanych z rozwojem sieci stacji pomiarowych są na razie w zasadzie niewidocznie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada zakup 426 urządzeń pomiarowych (w tym 20 stacji mobilnych), co ma zostać finansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stacje mobilne mają zasilić jeszcze w tym roku wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (18 stacji) oraz GIOŚ (2 stacje) i zostaną włączone do sieci Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary na stacjach mobilnych mają być prowadzone w cyklach rocznych.

W 2019 wstępnie zaplanowano uruchomienie piętnastu stacji pomiarowych (część z nich to stacje mobilne).

Podczas gdy środki na zakup stacji pomiarowych są stosunkowo łatwe do pozyskania (m.in. z funduszy UE czy NFOŚiGW), dużą barierę dla rozwoju monitoringu stanowi niedoinwestowanie Państwowej Inspekcji Środowiska. Brakuje w niej kadr, które mogłyby obsłużyć powiększoną sieć monitoringu powietrza, czego nie dostrzegają decydenci odpowiedzialni za finansowanie tej instytucji (nawet najbardziej zaawansowany sprzęt staje się bezużyteczny bez wykwalifikowanych ludzi do jego obsługi). W skutek takiej polityki następuje odpływ wykwalifikowanych kadr, a młodzi ludzie często traktują pracę w inspekcji ochrony środowiska jedynie jako tymczasowy staż pozwalający na zdobycie cennego doświadczenia. Takie zjawisko jest bardzo niepokojące zarówno w obszarze monitoringu jak i działalności inspekcyjnej.