Obniżenie cen energii elektrycznej

zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych.

ocena realizacji

W styczniu bieżącego roku Ministerstwo Energii ogłosiło tzw. taryfę antysmogową, która miała obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 20 do 25 proc. W rzeczywistości, w części województw nowa taryfa antysmogowa okazała się nawet 25% droższa (sic!) od istniejących już od dawna taryf G12 czy G12W. Tak było m.in. w najbardziej zanieczyszczonych województwach Małopolskim i Śląskim. Po protestach Polskiego Alarmu Smogowego, taryfa została skorygowana (jeszcze w połowie stycznia) poprzez obniżenie o 50% opłaty za dystrybucję. Jednak nawet w zmodyfikowanej wersji taryfa nie sprzyja promocji ogrzewania elektrycznego i nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Polski Alarm Smogowy postulował do rządu likwidację akcyzy oraz tzw. opłaty za kolory oraz redukcję stawki VAT z 23 na 8% dla gospodarstw domowych, które decydują się na ogrzewanie elektryczne (pompy ciepła, piece akumulacyjne). Jak na razie postulaty te pozostały bez odpowiedzi ze strony rządu.