Obniżenie cen energii elektrycznej

zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych.

ocena realizacji

Według informacji przesłanych przez Ministerstwo Energii, nie wprowadzono zmian prawa w powyższym zakresie. Obecnie trwa analiza koncepcji zmian przepisów, które mają przyczynić się do ewentualnego obniżenia stawek opłat. Jednakże, ministerstwo nie było w stanie udostępnić nam żadnej dokumentacji, która potwierdzałaby rzeczywiste rozpoczęcie prac.

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Energii, projekt zmian prawnych ma być przekazany do uzgodnień zewnętrznych do końca 2017 roku.