Pomoc ubogim

włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji

ocena realizacji

Działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczają się do pracy edukacyjnej (i to w dość minimalnym stopniu). Według otrzymanych odpowiedzi ministerstwo przygotowało materiały informacyjne dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS). Materiały te w listopadzie 2017 r. zostały przekazane za pośrednictwem wydziałów polityki społecznej w urzędach wojewódzkich do wykorzystania w gminach – do prowadzenia od 2018 r. działań informacyjnych (w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, czy środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych) w ramach pracy socjalnej przez pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Niestety treść materiałów nie została nam udostępniona.

Ministerstwo na swoich stronach internetowych przygotowało zakładkę Program Czyste powietrze – przydatne linki zawierająca odsyłacze do broszur Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Banku Gospodarstwa Krajowego, itp. Warto zauważyć, że najubożsi raczej rzadko szukają informacji na stronach ministerstwa czy czytają ulotki wystawione w urzędach, a instrumenty takie jak premia termomodernizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego, są poza zasięgiem finansowym najuboższych. Ministerstwo zadeklarowało, że program szkoleniowy przeznaczony dla pracowników socjalnych, którzy mieliby w terenie dzielić się swoją wiedzą jest dopiero na etapie przygotowań. Tutaj uwidacznia się konieczność koordynacji działań z rządowym programem Smog Stop, który przewiduje zaangażowanie pracowników pomocy społecznej w przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną domów i wymianę źródeł ciepła.