Pomoc ubogim

włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji

ocena realizacji

Ministerstwo Pracy odpowiedziało, że nie ma informacji na temat pytań zadanych we wniosku i należy je przesłać do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska..

Jednocześnie poinformowało jednak, że „zgodnie z rekomendacją KERM z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu zadań do realizacji w związku z Programem „Czyste Powietrze" w zakresie działania nr 7 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jako resort wiodący oraz Ministerstwa Energii (w tym URE), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska zobowiązane zostały do włączenia od 2018 roku pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w ramach pracy socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.”

W związku z czym – jak poinformowano - w chwili obecnej w ministerstwie trwają prace (przy udziale ww. instytucji) nad opracowaniem materiału informacyjnego dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej.

Rozpoczęcie prac nad materiałem informacyjnym trudno uznać za dostateczny postęp w realizacji programu. Przypomnijmy, że na poziomie krajowym nie istnieją żadne programy wsparcia dla osób ubogich, które umożliwiłyby im wymianę kotła lub termomodernizację. Same działania informacyjne w tym zakresie, bez programów wsparcia, nie będą miały sensu.