Ochrona przed ubóstwem energetycznym

opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”

ocena realizacji

Zgodnie z rekomendacją KERM, harmonogram realizacji Programu Czyste Powietrze zobowiązuje, w zakresie działania nr 8, Ministra Energii, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa do opracowania w 2017 r. założeń kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem energetycznym.

Dla realizacji zadania – informuje ministerstwo - powołano zespół doradczy, którego pierwsze posiedzenie zwołano „na 23 października 2017 r. o godzinie 11.00”.

Kolejnym etapem prac będzie koordynacja działań służących wypracowaniu definicji legalnej ubóstwa energetycznego, a także jednolitej metodologii diagnozowania tego problemu oraz określenia modelu statystycznego, niezbędnego do monitorowania zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce.

Ostatecznym celem prac Zespołu, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Programu Czyste Powietrze, jest opracowanie projektu założeń kompleksowej polityki publicznej, zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem energetycznym.

Aktualnie Ministerstwo Energii nie dysponuje jednak dokumentami, analizami, czy też projektami aktów prawnych w przedmiocie ubóstwa energetycznego. Programu nie tylko więc nie wdrożono, ale nawet nie opracowano. Nie wiadomo nawet, kiedy może zostać opracowany. Tempo prac jest bardzo powolne – samo powołanie zespołu i zorganizowanie pierwszego spotkania zajęło ponad 10 miesięcy.

 TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź.