Kampanie edukacyjne

przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych

ocena realizacji

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ramach działań edukacyjnych przygotowano Poradnik pt. "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych!".

Ponadto w dniu 6 września 2017 r. odbyła się konferencja inaugurująca kampanię edukacyjną „Czas na czyste powietrze”. Zadaniem ww. kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i środowisko, w którym żyje. Projekt jest skierowany przede wszystkim do lekarzy, nauczycieli, liderów organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy, którzy mogą aktywnie wpływać na kształtowanie prozdrowotnych postaw społecznych. Istotnym elementem kampanii będzie również zaangażowanie instytucji państwowych.

Organizatorzy kampanii – informuje Ministerstwo Środowiska - przewidują kilka istotnych aktywności takich jak np. wybór Ambasadora Czystego Powietrza spośród lekarzy, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy. Ww. osoby poprzez swoje zawody i kontakt ze społeczeństwem mogą realizować misję edukacyjną.

W ramach realizacji działań na rzecz edukacji dziennikarzy, stanowiącej jedno z założeń kampanii edukacyjnej, Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” zorganizowało w 2017 r. dwa adresowane do przedstawicieli mediów wydarzenia: warsztaty edukacyjne Quo vadis medicina? oraz sesję specjalną pt. Czas na czyste powietrze w ramach XVI Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”. Drugim zorganizowanym w ramach programu „Czas na czyste powietrze” przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” wydarzeniem edukacyjnym dla dziennikarzy była sesja specjalna pt. Czas na czyste powietrze, zorganizowana 16 września 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Krakowie i stanowiąca część programu drugiego dnia XVI Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”. W sesji udział wzięli dziennikarze oraz przedstawiciele instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych.

Ponadto trwają prace finalizujące organizację medialnej kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej w telewizji oraz internecie. Założono, że programy telewizyjne emitowane będą w TVP3.

Instytut Ochrony Środowiska - PIB rozpoczyna właśnie projekt pt. Kampania Edukacyjna Stop Smog.

Również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi działania informacyjno-edukacyjne i jest organizatorem konferencji i debat poruszających tematykę zanieczyszczenia powietrza oraz adekwatności działań podejmowanych przez różne instytucje.

Wspólnie z Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Energii podjęto obszerne inicjatywy, które odzwierciedlały wiodące zagadnienia funkcjonujące w przestrzeni publicznej. W lutym br. odbyła się debata ekspercka pt. „Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska", która dotyczyła przede wszystkim upowszechnienia ekologicznego transportu elektrycznego, natomiast w kwietniu konferencja pod hasłem „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska".

Większość z działań edukacyjnych, którymi chwali się Ministerstwo Środowiska jest na początkowym etapie lub jest skierowana do wąskich grup ekspertów oraz liderów opinii. Choć są to ważne zadania, to kluczowe jest dotarcie do zwykłych obywateli. Taka kampania się jeszcze nie rozpoczęła.

Postęp jest widoczny, ale na ocenę jakości kampanii oraz jej efektów, trzeba poczekać.

 TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź.