Kampanie edukacyjne

przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych

ocena realizacji

Nie ulega wątpliwości, że kampanie społeczne są ważnym elementem antysmogowej polityki. Powinny one uświadamiać problem i konsekwencje wynikające z zanieczyszczenia powietrza oraz nakłaniać ludzi do zmiany postaw – wymiany pieców węglowych, docieplenia domu, czy korzystania z ekologicznych środków transportu. Jednak, żeby przyniosły one oczekiwany rezultat muszą mieć odpowiedni zasięg oraz dużą rozpoznawalność. Istotnym elementem jest również stały charakter takich działań. Ciężko uznać żeby działania podjęte przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia w tym obszarze miały taki charakter.

Poniżej prezentujemy działania prowadzone przez poszczególne resorty: 

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ramach działań edukacyjnych przygotowano Poradnik pt. “Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych!”, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Materiały te trafiły także do MOPS-ów i GOPS-ów za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (300 szt. informatora oraz 12 000 szt. ulotek).

Ministerstwo wymieniło również następujące działania w obszarze edukacji:

– przygotowanie odcinka programu dotyczącego tematyki smogu, którego emisja była w TVP3 pn. „Graj w zielone!”

– przygotowanie 9 odcinków audycji poświęconych jakości powietrza

– cykl pn. „Coś wisi w powietrzu” wyemitowanych w TV Trwam

– Wielki Test Wiedzy w TVP 1, gdzie kilka pytań było poświęconych jakości powietrza

– Cykl 3 audycji radiowych w „Sygnałach dnia” w Programie 1 Polskiego Radia poświęconych jakości powietrza

– Przygotowanie dwóch dodatków do Tygodnika Niedziela pn. Niedziela o środowisku, gdzie znalazły się artykuły pn. “Walka ze smogiem” oraz “Geotermia sposobem na smog”.

Ministerstwo jako swoje dokonanie wskazało także projekt finansowany z funduszy EOG przez Instytut Ochrony Środowiska od lipca do listopada 2017 pn. „Stop Smog” oraz konferencjami i działaniami organizowanymi przez NFOŚiGW.

Ministerstwo Zdrowia z kolei w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, od września 2017 realizuje kampanię pt. „Czas na czyste powietrze”. W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne dla dziennikarzy. Powstała także platforma e-learningowa pod adresem: https://czasnaczystepowietrze.pl/ przeznaczona dla dla lekarzy, nauczycieli oraz liderów NGO/urzędników. Niestety wyniki nie są imponujące. Mimo wysłania 500 pakietów i maili do 40 tys. lekarzy do początku grudnia skorzystało z niej jedynie: 80 lekarzy, 19 nauczycieli i 6 liderów NGO. Nowsze statystyki nie są znane. W ramach projektu odbyły się także 3 spotkania informacyjno-eksperckie dla liderów organizacji pozarządowych oraz urzędników zajmujących się sprawami ekologii, zanieczyszczenia powietrza i zdrowia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna+” przeprowadza kampanię „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”. Projekt prowadzony jest przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Jednym z głównych celów realizowanego zadania jest zwiększenie kompetencji uczniów oraz rodziców i nauczycieli w zakresie niwelowania zagrożeń związanych z paleniem w kotłach i piecach niewłaściwymi materiałami zanieczyszczającymi powietrze. Dotychczas w ramach konkursu zostały zrealizowane następujące zadania:

– strona internetowa kampanii pod adresem: http://www.kampaniasmog.edu.pl

– opracowano materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów klas I-III oraz materiały dla rodziców do upowszechnienie w szkołach i salach edukacyjnych „Ognik” (należących do Straży Pożarnej) na terenie całego kraju (akcja upowszechniająca odbywa się w I kwartale 2018 roku)

– opracowano Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów oraz projekt finałów konkursu, który odbędzie się jesienią 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ministerstwo Energii w 2018 planuje przeprowadzenie kolejnej kampanii informacyjnej, która będzie zawierała nawiązania do efektywności energetycznej i projektu doradztwa energetycznego.