Strefy czystego transportu

wprowadzenie rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego ograniczenia liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich.

ocena realizacji

Postęp w tym działaniu uznajemy za umiarkowany. Z jednej strony wyposażono samorządy lokalne w możliwość tworzenia stref czystego transportu (Art. 39 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych). Z drugiej strony przyjęte rozwiązania wciąż zawierają szereg luk i niejasności m.in. nie sprecyzowano czy samorządy mogą wprowadzać strefy w oparciu o normy Euro, czy też możliwość wjazdu do strefy będą miały jedynie pojazdy z silnikiem elektrycznym, napędem na wodór czy gaz (poza ustawowymi wyjątkami). W drugim przypadku samorządy nie będą skłonne do tworzenia tego typu stref lub też strefy takie będą miały bardzo ograniczony obszar, a ich efekty będą znikome. Powszechnym rozwiązaniem w miastach europejskich jest tworzenie stref w oparciu o normę Euro (4, 5 lub 6). W ustawie o elektromobilności odstąpiono również od możliwości pobierania opłat od pojazdów niespełniających wymagań ekologicznych (takie rozwiązanie funkcjonuje np. w Londynie).

Mimo powyższych niejasności legislacyjnych Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło rozporządzeniem nowy nowy znak drogowy D-54/55 “Strefa czystego powietrza”. Pozostaje mieć nadzieję, iż już wkrótce pojawi się on w polskich miastach, które borykają się z problemem zanieczyszczeń samochodowych.

.