BUDŻET PAŃSTWA

ocena realizacji

W tym punkcie zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o budżet na 2018 rok, a mianowicie jakie dodatkowe środki przewidziano na: wymianę źródeł niskiej emisji (przestarzałe piece i kotły), termomodernizację domów jednorodzinnych oraz redukcję ubóstwa energetycznego.

Niestety, w budżecie na 2018 rok nie zostały przewidziane znaczne środki (minimum kilku miliardów zł) na pomoc obywatelom w wymianie przestarzałych pieców i termomodernizacji. Ochrona powietrza nie jest priorytetowym zadaniem nawet w ramach wydatków na ochronę środowiska, nie wspominając o całym budżecie.

Łączna kwota budżetu przeznaczona na wydatki dotyczące ochrony powietrza oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu to jedynie 200 milionów zł, a zatem jedynie 4% wydatków dotyczących środowiska. Niskie finansowanie przekłada się na nikły poziom ambicji – odsetek stref, w których powietrze nie spełnia norm ma spaść w przeciągu trzech lat jedynie o 6 punktów procentowych, z 84,7% do 78,3%.

Podział wydatków budżetowych na funkcję środowisko w 2018 r. [mln]

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na 2018 rok w układzie zadaniowym

Ministerstwo Finansów informuje, że wymiana przestarzałych pieców i kotłów może odbywać się w ramach Funduszu Termomodernizacji, o łącznym budżecie (na cały kraj) 20,5 miliona złotych. Po pierwsze Fundusz ten trudno uznać za dodatkowe środki – istnieje on od 1999 roku. Przykładowo w 2017 roku planowane zasilenie z budżetu państwa było ponad trzykrotnie wyższe (66 milionów złotych). Nastąpiło więc ograniczenie środków jakimi dysponuje fundusz. Po drugie, Fundusz Termomodernizacji wspiera głównie remonty budynków wielorodzinnych (jego procedury są zbyt skomplikowane aby stanowić atrakcyjne źródło wparcia dla mniejszych inwestycji). Wsparcie dla budynków jednorodzinnych to zaledwie 2% wniosków o premie składanych do Funduszu w latach 1999-2016, a 95% to budynki wielorodzinne 1. Ponieważ to właśnie domy jednorodzinne stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce, Fundusz Termomodernizacyjny w obecnej formie trudno uznać za źródło wsparcia dla poprawy jakości powietrza. Samo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przyznaje, że w obecnej formie instrument ten nie nadaje się do szerokiego wsparcia domów jednorodzinnych 2.

Ministerstwo Finansów informuje, że w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. została zaplanowana rezerwa celowa poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 369 milionów zł. Niestety nie wiadomo na co rezerwa ta zostanie przeznaczona, być może na zadania nie związane z likwidacją niskiej emisji. Nie udostępniono bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie.

Ministerstwo Finansów informuje również, że w budżecie zarezerwowano 25 milionów zł na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Niestety dodatki te to również nie jest zadanie dodatkowe, wprowadzenie których zapowiadano w ramach Programu Czyste Powietrze. Trudno je również uznać za skuteczną formę ograniczania ubóstwa energetycznego, gdyż jest on bardzo niski – od 11 do 18 zł miesięcznie.