Normy jakości paliw stałych

pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw

ocena realizacji

Normy jakości dla paliw stałych oraz znowelizowana ustawa o systemie kontroli i monitorowania jakości paliw do tej pory nie zostały przyjęte, pomimo że jest to jedno z kluczowych narzędzi do poprawy jakości powietrza i było zapowiadane na I kwartał 2017 roku. Oznacza to, że w dalszym ciągu nie ma praktycznie żadnej kontroli nad tym co jest sprzedawane na składach węglowych. 

Do gospodarstw domowych trafia węgiel marnej jakości, o wysokiej zawartości pyłu, wilgoci, siarki czy chloru. Taki węgiel nie powinien być spalany w gospodarstwach domowych. Konsumenci nie posiadają rzetelnych informacji o tym jaki węgiel produkują i ile energii można uzyskać z jego spalania. To tak jakbyśmy kupowali żywność nie mogąc zweryfikować jej składu. W efekcie wiele osób decyduje się na zakup węgla tańszego, ale o mniejszej kaloryczności. Ogrzewanie takim węglem jest często droższe niż węglem o wyższej cenie ale też lepszej kaloryczności. Nawet jeśli informacje o właściwościach węgla są konsumentom przedstawiane, to nie ma żadnego nadzoru nad tym, czy informacje te są zgodne z rzeczywistością. To tak jakbyśmy tankowali na stacji benzynowej paliwo, którego jakości nikt nie weryfikuje.

Wpływ nowelizacji ustawy oraz rozporządzenia na jakość powietrza w dużej mierze zależeć będzie od szczegółowych zapisów znowelizowanej ustawy oraz rozporządzenia. Po pierwsze, musi zostać wdrożony skuteczny nadzór nad jakością sprzedawanego węgla oparty o system świadectw jakości, dzięki którym konsumenci będą mieli dostęp do informacji o jakości kupowanego przez nich produktu. Nadzór ten powinna prowadzić Inspekcja Handlowa, która na te działania powinna otrzymać odpowiednie środki. W obecnym kształcie (dostępnym na stronie Rządowego Centrum Legislacji) ustawa nie wprowadza systemu, który zapewniłby możliwość weryfikacji podstawowych parametrów węgla. Po drugie, rozporządzenie musi określić odpowiednio wymagające normy jakościowe dotyczące zawartości siarki, wilgoci czy popiołu oraz kaloryczności. Niestety przedstawione do konsultacji pół roku temu rozporządzenie zostało skrytykowane za zbyt mało ambitne poziomy wymagań jakościowych. W przypadku przyjęcia rozporządzenia w takim kształcie węgiel marnej jakości nadal będzie spalany w sektorze gospodarstw domowych.

Projekty tych aktów prawnych zostały rozpatrzone w lipcu br. przez Stały Komitet Rady Ministrów. Aktywną rolę w przygotowaniu ww. regulacji odgrywa Ministerstwo Rozwoju, które wystąpiło do Ministerstwa Energii z wnioskiem o ustanowienie świadectw jakości paliw stałych i wprowadzeniem kontroli na rynku detalicznym. Ministerstwo Energii informuje, że obecnie trwają prace z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Finansów w zakresie ostatecznego brzmienia zapisów ustawy i ma ona trafić do parlamentu w listopadzie tego roku (a więc na posiedzenie zaplanowane na 22-24 listopada).

Również w listopadzie mają być sfinalizowane prace nad rozporządzeniem ustalającym konkretne parametry jakościowe dla węgla i ma ono zostać przesłane do notyfikacji. Dalsza ocena będzie zależeć od tego czy te akty prawne zostaną przyjęte oraz jaki będzie ich ostateczny kształt.

Należy pamiętać, iż rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie norm emisyjnych kotłów będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie określone w prawie odpowiednie paliwo przeznaczone do nowoczesnych kotłów.

Parametry, które powinien spełniać węgiel przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych znajdują się tutaj.

TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź.