Obowiązek podłączenia do sieci

wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z tym koszty

ocena realizacji

Ministerstwa nie udzieliły żadnych informacji, które mogłyby świadczyć o tym, że rozpoczęto prace nad wprowadzeniem obowiązkowego stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich.

Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska odpowiedziały, że obowiązek realizacji tego punktu leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa gdyż wymaga zmian w ustawie Prawo Budowlane. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które przejęło sprawy związane z budownictwem od byłego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, utrzymuje, że nie jest odpowiedzialne za realizację tego punktu. Ministerstwo Infrastruktury również nie udzieliło żadnych odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji tego punktu. Oznacza to, że żadne z ministerstw nie poczuwa się do odpowiedzialności za realizację tego punktu.