STANDARDY EMISYJNE DLA KOTŁÓW

.. maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

ocena realizacji

W dniu 1 sierpnia 2017 Minister Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Określa ono wymagania dla wprowadzanych do obrotu i użytkowania kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – a więc kotłów ogrzewających gównie domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne i budynki publiczne. Ponadto Rozporządzenie zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztów awaryjnych, dzięki czemu ogranicza możliwości spalania śmieci w kotłach automatycznych.

Niestety rozporządzenie zawiera dość poważne luki, które sprawiają, że jego przepisy mogą być w łatwy sposób obchodzone. Na przykład rozporządzenie nie dotyczy kotłów podgrzewających ciepłą wodę użytkową, kotłów na biomasę niedrzewną (np. słomę) oraz ogrzewaczy pomieszczeń. Istnieje bardzo duże ryzyko, że „kopciuchy” nadal będą sprzedawane, tyle że pod nazwą: ogrzewacz wody, ogrzewacz powietrza lub kocioł na biomasę niedrzewną (a spalane w nim będzie wszystko). Nie dotyczy również sprzedaży kotłów używanych. Ponadto, istnieją poważne wątpliwości co możliwości skutecznego karania podmiotów wprowadzających do obrotu i użytkowania kotły niezgodne z rozporządzeniem – jest to kolejna luka, która może znacząco ograniczyć rzeczywisty wpływ rozporządzenia na rynek. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad uszczelnieniem rozporządzenia i usunięcia wyżej wymienionych wad. Ocena „postęp zaawansowany” wynika z prowadzonych prac nad eliminacją luk w rozporządzeniu. Jedynie po ich usunięciu możliwe będzie podniesienie oceny realizacji tego punktu do statusu „obietnica zrealizowana”.

Po 1 października polscy producenci powinni zaprzestać produkcji z przeznaczeniem na rynek polski kotłów nie spełniających wymogów rozporządzenia. Od 1 lipca 2018 w Polsce będzie, przynajmniej formalnie, zabroniona sprzedaż kotłów, które nie spełniają tych wymagań. Żeby przepisy te były przestrzegane, rozporządzenie musi zostać w trybie pilnym uszczelnione.

Uszczelnione rozporządzenie będzie niezmiernie ważnym aktem prawnym, o który Polski Alarm Smogowy apeluje od początku swojego istnienia. Jego celem jest zablokowanie sprzedaży kotłów, które w znaczący sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Każdego roku na rynek polski trafia około 140 000 tzw. „kopcicuchów”, a więc właśnie kotłów o bardzo wysokiej emisji zanieczyszczeń. Było to możliwe ponieważ do tej pory nie było żadnych wymogów regulujących wymogi emisyjne dla kotłów. Emisja pyłu z popularnego „kopciucha” jest kilkanaście razy wyższa niż kotła spełniającego wymogi rozporządzenia. Brak uregulowań w tym obszarze znacznie utrudniał starania o poprawę jakości powietrza. Podczas gdy za pieniądze publiczne dotowano wymianę kotłów, w tym samym czasie instalowano nowe „kopciuchy”.

Emisja pyłu z różnych rodzajów kotłów mg/m³

Ręczny kocioł pozaklasowy (kopciuch) – drewno
840
Ręczny kocioł pozaklasowy (kopciuch) – węgiel770
Kocioł zgodny z rozporządzeniem – ręczny60
Kocioł zgodny z rozporządzeniem – automat40
Gaz0,008
Pompa ciepła0
Źródło: dr K. Kubica, dr. R. Kubica, Założenia bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, Instytut Ekonomii Środowiska