STANDARDY EMISYJNE DLA KOTŁÓW

.. maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

ocena realizacji

W dniu 1 sierpnia 2017 Minister Rozwoju i Finansów (MRiF) wydał rozporządzenie w sprawie wymagań emisyjnych dla kotłów na paliwo stałe. Określa ono wymagania dla kotłów ogrzewających głównie domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne i budynki użyteczności publicznej. Jest to jedna z podstawowych regulacji, bez których istotna poprawa jakości powietrza w Polsce nie będzie możliwa. Jej celem jest zablokowanie sprzedaży pozaklasowych kotłów („kopciuchów”), które w znaczący sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Ze względu na brak regulacji w zakresie wymagań emisyjnych, każdego roku do polskich domów sprzedawano ok. 140 tys. tego typu urządzeń, na wiele lat pogłębiając problem smogu (typowy kocioł na paliwa stałe jest użytkowany przez ok. 15 – 20 lat). Emisja pyłu z typowego „kopciucha” jest kilkanaście razy wyższa niż z kotła spełniającego wymogi rozporządzenia (zakładając wykorzystanie odpowiedniego paliwa).

Emisja pyłu z różnych rodzajów kotłów mg/m³

Ręczny kocioł pozaklasowy (kopciuch) – drewno
840
Ręczny kocioł pozaklasowy (kopciuch) – węgiel770
Kocioł zgodny z rozporządzeniem – ręczny60
Kocioł zgodny z rozporządzeniem – automat40
Gaz0,008
Pompa ciepła0
Źródło: dr K. Kubica, dr. R. Kubica, Założenia bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, Instytut Ekonomii Środowiska

Niestety rozporządzenie zawiera poważne luki, które sprawiają, że jego przepisy będą w łatwy sposób obchodzone. Jedną z nich jest to, że nie dotyczy ono kotłów podgrzewających ciepłą wodę użytkową, kotłów na biomasę niedrzewną (np. słomę) oraz ogrzewaczy pomieszczeń. W praktyce oznacza to, że producenci „kopciuchów” będą mogli je nadal sprzedawać jako: ogrzewacz wody, lub też kocioł na biomasę niedrzewną (a spalane w nim będzie wszystko). Wprowadzona regulacja może okazać się martwa ze względu na brak możliwości skutecznego karania podmiotów wprowadzających do obrotu i użytkowania kotły niezgodne z rozporządzeniem – jest to kolejna luka, która może znacząco ograniczyć rzeczywisty wpływ rozporządzenia na rynek.Po 1 października 2017 polscy producenci powinni zaprzestać produkcji z przeznaczeniem na rynek polski kotłów niespełniających wymogów rozporządzenia. Od 1 lipca 2018 w Polsce będzie (przynajmniej formalnie) zabroniona sprzedaż kotłów, które nie spełniają tych wymagań. Żeby przepisy te były przestrzegane, rozporządzenie musi zostać w trybie pilnym uszczelnione.

Od poprzedniej oceny, w listopadzie 2017, wyżej wymienione luki nie zostały wyeliminowane. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, odpowiedzialne za realizację tego punktu, informuje, że: „trwają prace wewnętrzne nad propozycjami zmian legislacyjnych uszczelniających system wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe. Przy okazji wewnętrznych prac odbyły się dwa spotkania z partnerami zewnętrznymi oraz przeprowadzono robocze konsultacje zmian legislacyjnych. W momencie wypracowania tych propozycji zostaną one przekazane do konsultacji publicznych.”

Skutecznie wdrożone rozporządzenie będzie niezmiernie ważnym aktem prawnym, o który Polski Alarm Smogowy apeluje od początku swojego istnienia.